fredag 1 juni 2012

Kallmora 29 maj om byutvecklingsplan

Den 29 maj var det möte i Kallmora bystuga för att prata om byutvecklingsplan. Anledningen till mötet är att Orsa kommun håller på att göra Översiktsplan och Kommunal utvecklingsplan. I det arbetet är det jätteviktigt att få med byarnas perspektiv på utvecklingsfaktorer. 14-15 personer från Kallmora kom till mötet.
I Kallmora arbetar man redan med en väldigt viktig faktor för utveckling, Stadsnät/fiberoptik till byarna. Det är en priorieterad fråfa för om landsbygden ska överleva och få inflyttare som stannar och företagare att kunna bedriva företag. På det sättet får hela Orsa en positiv utveckling.
Kvällens möte handlade mycket om möjligheter och vilja till att bidra till byns och Orsas utveckling. Om byn vill göra sin utvecklingsplan finns det tips på hur man kan börja:
- bjud in till ett startmöte
- bilda arbetsgrupp
- beskriv vad utveckling är för er och prata om "hur kan vi underlätta utvecklingen av byn"
- frågor om markanvändning kan ingå i planen
- beskriv historik, nuläge, vägar, natur, jordbruksmark, näringsliv, service, befolkningsutveckling,
  byggbar mark
Vid färdig och inlämnad plan kan byn kvittera ut 5000 kr från Orsa kommun. Detta gäller alla byar som gör och lämnar in sin byutvecklningsplan.

Orsa kommun med Tommy Ek, stadsarkitekt och Liselott Hansson Malmsten, landsbygdsutvecklare är behjälpliga i arbetet. Tommy bidrar med kartor över byn för att underlätta beskrivningen.

Mitt i mötet tog vi en prat- och fikapaus då Jörgens kaffe blev väldigt uppskattat!

Liselott Hansson Malmsten, Niklas Sjödin och Anders Rosell från Orsa kommun tackar för att vi fick komma och ser fram emot att få ta del av Kallmoras byutvecklingsplan. På återhörande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar