tisdag 27 mars 2012

Lantbruk o livsmedel i fokus i Orsa

På måndagen träffades ett tiotal lantbrukare, representanter för LRF i Dalarna (bl a Martin Moraeus som i tidningarna kallats för Dalarnas nya bondehövding), Näringslivs- och utvecklingskontoret (NLUK), kommunalrådet Marie Olsson och Orsa kommuns projektledare för arbetet med en kommunal utvecklingsplan. Mötet var ett led i den satsning som Orsa kommun gör på att bidra till att öka produktionen av lokala livsmedel i Orsa. NLUK har varit ute och besökt ett stort antal livsmedelsproducenter och mötts av entusiasm, utvecklingsplaner och framtidstro. Flera restauranger i Orsa vill också ha mer lokalproducerat på menyn. Landsbygdsutvecklare Liselott Hansson Malmsten fick välförtjänt beröm för sitt ihärdiga arbete för lokalproducerat, torghandel och samverkan.På det här mötet pratade vi om offentlig upphandling av livsmedel och möjligheterna för lokala aktörer att lämna anbud och konkurrera med jättarna i branschen. Kommunerna håller på att utveckla den modell som gör det möjligt för mindre aktörer att lämna anbud på mindre mängder livsmedel, till exempel kanske bara till en skola...?


Vi pratade också om att inte fokusera enbart på den offentliga upphandlingen, utan att fortsätta att göra det attraktivt och lätt för de som bor i kommunen att köpa lokalproducerat. LRF berättade att för varje nytt jobb inom lantbruket så får ytterligare en person jobb, vilket gör att branschen ligger bra till i så kallad "multiplikatoreffekt" (positiva sidoeffekter av ett nytt jobb).


Till sist pratade vi också om att ha en rimlig avvägning mellan olika intressen i kommunens planering, att inte i onödan lägga detaljplaner för bebyggelse på produktiv åker- och betesmark, snarare att det ska vara ett undantag. Kommunen lovade att ta med sig den synpunkten i det fortsatta arbetet med kommunal utvecklingsplan och den nya översiktsplanen. Vi utlovade också fortsatt dialog med LRF i den och andra frågor.


Mötet avslutades med att alla var mycket nöjda med att det hade arrangerats och med den samverkan som har startat mellan lantbrukare och Orsa kommun. Det känns jättekul att jobba med de här frågorna.


Ola Granholm, 28 mars 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar